สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 8/2563) เพื่อรับทราบและหารือผลการปฏิบัติงานและปัญหาของการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาด   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ เข้าร่วมประชุม  ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย