สพป.ชบ.3 : การปรับภูมิทัศน์และจุดเช็คอิน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธวัช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกเฌอ พร้อมด้วยครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจุกเฌอ ได้ร่วมกันจัดทำทางม้าลายสามมิติ เพื่อปรับภูมิทัศน์และเป็นจุดเช็คอินใหม่ที่สวยงามแปลกตา และน่าสนใจ บริเวณสวนหย่อมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

https://www.facebook.com/chon333/