สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ครั้งที่1/2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่ง พนักงานราชการ ที่ว่างให้กับสถานศึกษาในสังกัด และพนักงานราชการที่ประสงค์ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ไปยังสถานศึกษาที่มีความขาดแแคลนบุคลากร  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3