ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ในการนี้มนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา