สพป.กระบี่ ร่วมพิธีมอบและร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   มอบหมายให้นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมนายสมศักดิ์  เกิดสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสกาวเดือน  คลองมดคัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ร่วมพิธีมอบและร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  1 และ 2  อำเภอเหนือคลอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  37   อำเภอเขาพนม  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์แต่ละแห่ง    โดยมีนายสมชาย  หาญปฏิมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธาน    มีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ครู บุคลากรทางการศึกษา   รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม     ซึ่งพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนได้แก่ อุปกรณ์กีฬาพระราชทาน และกระเป๋านักเรียนพระราชทาน  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3