พสน. สพป.ลำพูน เขต 1 ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำโดยนายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ของจังหวัดลำพูน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ความเสี่ยงเรื่องเพศ และอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นจากเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563