++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม2563++

^^วันศุกร์ ที่ 30  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำเดือนตุลาคม 2563  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง      เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ  ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล   ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน //รณกฤต  หุ่นตระกูล  ภาพข่าว //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน