ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับพสน.ศธจ.มหาสารคาม ศูนย์เสมารักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะบุคลากร เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับพสน.ศธจ.มหาสารคาม ศูนย์เสมารักษ์ จังหวัดมหาสารคาม ณ สวนสาธารณะเลิงน้ำจั๊น แก่งเลิงจาน และห้างเสริมไทคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ผลการออกตรวจพบนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาหลายแห่ง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จับกลุ่มไม่เข้าเรียน ซึ่งคณะได้ให้คำแนะนำตักเตือนถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนและประสานกับสถานศึกษาต่อไป