การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ Healty School : the whole school approach และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวฯ จำนวน 25,000 บาท จาก ตัวแทนมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ สสส. ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว