สพม.36 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

.