สพม.36 ต้อนรับสมาชิกใหม่ ของ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการรับรายงานตัว ของ นางสุภาพร สงสำเภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่มาดำรงตำแหน่ง เป็น นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี นางจินดา กำลังประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว