สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ม.ราชภัฎชัยภูมิ ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  นายสมัต  อาบสุวรรณ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ม.ราชภัฎชัยภูมิ ประจำปี 2563  โดยมอบเงินบริจาคซึ่งสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน  10,000 บาท ให้แก่ รศ.ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล อธิบการบดี ม.ราชภัฎชัยภูมิ  เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสำรอง บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ