+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บรรจุครูใหม่ จำนวน 9 อัตรา ++

^^^^^วันจันทร์  ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   เวลา 09.00 น.  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พบปะและให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  9 คน   โดยท่านได้ให้ ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ  ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ  ชั้น 2  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

1.วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

1.1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและ

1.2 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม

2.วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา

2.1 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ

2.2 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ

2.3 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่

2.4 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า

3.วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

3.1 โรงเรียนบ้านแกงหอม

3.2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

4.วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน