สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำ รองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและร่วมกันร้องเพลง “จำขึ้นใจ” ซึ่งเป็นบทเพลงแห่งการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน พร้อมกับแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติราชการ ต่างๆ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำหรับวันนี้ดร.อนันต์ พันนึก ได้ประดับเครื่องหมายอินทรธนูกับท่านผอ.มติชน มูลสูตร ที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ สพป.นครปฐม เขต 1 ท่านผอ.วีรพล สารบรรณที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ สพป.นครพนม เขต 1พร้อมเป็นตัวแทนบุคลากรในสังกัดแสดงความยินดีกับท่านทั้งสองและท่านรองอรรถกร ชัยมูลที่ได้รับการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดบึงกาฬ  อีกด้วย