สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง” ณ ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ ทุกวันอังคาร

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง” ณ ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ ทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม–ประเพณีโบราณ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของสัปดาห์ รณรงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดหนองคาย ได้สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าหนองคายและผ้าพื้นเมือง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว