นร.“ศรีสองรักษ์วิทยา”สพม.19 เป็นตัวแทนมวยปล้ำทีมชาติไทย

นักเรียนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬามวยปล้ำ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) คว้าเหรียญทอง 2 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ เหรียญทองแดง 8 รายการ พร้อมเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในรายการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬามวยปล้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ จำนวน 12 รุ่น ในรายการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จาก 63 ทีมทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะในกีฬามวยปล้ำ และคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

“โดยทีมนักกีฬามวยปล้ำของโรงเรียน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ เหรียญทองแดง  8 รายการ และนางสาววนัดดา เนตรแสงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬามวยปล้ำฝีมือดีที่จะได้เข้าแคมป์เก็บตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับนานาชาติ เช่น เอเซี่ยนอินดอร์เกมส์, เอเซี่ยนบีซเกมส์, ซีเกมส์และโอลิมปิค อีกด้วย” ดร.จิตติศักดิ์ กล่าว

…………………………………………………….

รายชื่อนักกีฬา และคณะครูผู้ฝีกสอน ประกอบด้วย

น.ส.วนัดดา เนตรแสงศรี ประเภท ฟรีสไตล์(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55  กก. เหรียญทอง และเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ประเภท ชายหาด(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี     รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60  กก.เหรียญเงิน

น.ส.รังสิมา ลายหมื่นไว ประเภท ชายหาด(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50  กก. เหรียญทอง ประเภท ฟรีสไตล์(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66  กก. เหรียญเงิน

ด.ญ.ณัฐนันท์ ชนะมนตรี ประเภท ฟรีสไตล์(หญิง)   รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42  กก. เหรียญทองแดง

ด.ญ.อริสา ถมครบุรี ประเภท ชายหาด(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50  กก. เหรียญทองแดงด.ญ.ปณิตา  ชีรานนท์ ประเภท ฟรีสไตล์(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46  กก.  เหรียญทองแดง ประเภท ชายหาด(หญิง)    รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50  กก. เหรียญทองแดง

ด.ญ.ชลนิชา เสวิสิทธิ์ ประเภท ฟรีสไตล์(หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   รุ่นน้ำหนัก 42  กก. เหรียญทองแดง

ด.ช.อิทธิพล ศรีบุตรตา ประเภท ฟรีสไตล์(ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52  กก. เหรียญทองแดง

น.ส.ธัญญาพร จุลลนันท์ ประเภท ฟรีสไตล์(หญิง)   รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56  กก. เหรียญทองแดง

 ด.ช.อิสรา กาลจักร ประเภท ฟรีสไตล์(ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 110  กก.เหรียญทองแดง

ผู้จัดการทีม  : ดร.จิตติศักดิ์  นามวงษา     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ผู้ฝึกสอน :นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายสุเทพ  อ้อมชมภู นายวีรชาติ  สมอุปฮาด นายศุภวิทย์  บุรักษา นางสาวนันทนา  แก้วนาค นายสุวิทย์  เชื้อบุญมี นายอัษฎาวุธ เชื้อบุญมี นายศรชัย  ศรีโสภา