สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2