เลขา กพฐ.พบปะผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต สพม.14 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน”กรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบาย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)  ได้พบปะผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต สพม.14 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันสร้าง “Phuket Model” ตลอดจนให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต