สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน สพฐ.วิถีใหม่ วิถึคุณภาพ

เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย การขับเคลื่อน สพฐ.วิถีใหม่ วิถึคุณภาพ สนองนโยบาย ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ที่ห้องประชุมชาลวัน