รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพม.39

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมกล่าวชื่นชมทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เป็นอย่างดี โดยมีดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้การต้อนรับ