สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 41/2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 นำคณะผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 รับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 41/2563  ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 ในโอกาสนี้นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี ได้เป็นประธานประชุมคณะดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อราชการการปฏิบัติงานในช่วงสัปดาห์ ต่อไป