สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ประจำปี 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ประจำปี 2561 โดยมี นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร ประธานเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง รู้จัก กฎ กติกา การเล่นกีฬาแต่ละประเภทเล่นได้อย่างปลอดภัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป มีผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย จัตุรัส-หนองบัวใหญ่ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ