สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก.ต.ป.น.ให้เหลือ จำนวน 10 คน ตามวิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ที่สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2