สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการ

 

นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ /มอบเกียรติบัตร ในการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการ ในวันที่  4  พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ก่อนการประชุมได้มอบโล่เกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นในกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากนั้นได้จัดงาน “ ร้อยรักถักดวงใจ เป็นมาลัยแสดงความยินดี “ ให้กับนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยส.1 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายวิทย์ ศรีวะรมย์   รอง ผอ.สพป.ยส.1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  นายพิทยา นามบุญลือ รอง ผอ.สพป.ศก.2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ยส.1 นายชุมพล  ฝูงใหญ่ ผอ.รร.บ้านทุ่งนางโอก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ปัตตานีเขต 1  นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผอ.รร.บ้านน้ำคำน้อย  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4