สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดจำปา อ.กันทรารมย์ ซึ่งเป็นวัดที่ 9

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดจำปา ซึ่งเป็นวัดที่ 9 ตามโครงการ “ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี พระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดจำปา ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และมี นายไพรัช ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ นางระหงค์ นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหารร่วมทำบุญด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นายสุเทพ ศรบุญทอง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นายอนันต์  ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางกุลจิรา ไตรภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางสาวประพิษศร  กรมเมือง ขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางกุลฉัตร  สายคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวภานิชา  ศรีภิรมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางสาววิภานันท์ ปัดถา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท และได้ถวายปัจจัยสมทบค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับเจ้าอาวาสวัดจำปา และสนับสนุนการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ อีกด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว