สพม.19 รับมอบบ้านพักนักเรียนห่างไกลพักนอน ของ ร.ร.วังโพนงามวิทยา

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักนักเรียนห่างไกลพักนอน ของโรงเรียนวังโพนงามวิทยา โดยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนเขตพื้นที่บริการทั้ง 3 ตำบล และผู้มีจิตศรัทธา สร้างบ้านพักนักเรียนห่างไกลพักนอน จำนวน 4 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2563 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีที่อยู่อาศัยห่างไกลโรงเรียน ได้พักอาศัยภายในโรงเรียน อีกทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียนและช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย

 

…………………………………………..