คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 ต้อนรับ ผอ.สพม.34 และ รอง ผอ.สพม.34 คนใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 นำโดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 , ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ประธาน อกศจ.พิษณุโลก, ดร.วิวัฒนน์ อ้นน่วม อดีตรองเลขาธิการ สกสค. และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวให้โอวาทและกล่าวส่งมอบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ต่อจากนั้น ดร.ประจักร สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 , นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอบปลายจังหวัดลำพูน กล่าวส่งมอบ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

จากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โอกาสนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้กล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาส่งและรวมถึงผู้ที่มาต้อนรับในครั้งนี้

ทั้งนี้ แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ท้ายนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณฝ่ายพิธีกรจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฝ่ายการแสดงจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายต้อนรับจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี