สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับ ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชนาธิป สำเริง และคณะจาก สพป.ปทุมธานี เขต 1 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยเข้ากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง,นายพิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ,ผู้แทน ผอ.สพม.30,นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1, ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา อดีต ผอ.สพม 31,ประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดทั้ง 19 เครือข่าย บุคลากรในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี และได้รับความอนุเคราะห์ชุดการแสดงต้อนรับจากคณะครู,นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อ.เทพสถิต โดยนายเจน พรมสอาด ผอ.โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ บรรยากาศในงานเป็นไปด้

วยความอบอุ่น