สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 ท่าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร           ในสังกัด ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯจำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        ขั้นพื้นฐาน ให้มาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดังนี้ 1.นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร 2.นางสาวปวิชญา สินน้อย และ3.นางจิรฉัตร ไชยสกุล ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2