สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 27/2563

     วันที่ 9 พฤศจิกายน  2563  นายอารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล  ตลับแก้ว  นางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมเคารพธงชาติและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ณ  บริเวณหน้าเสาธง สพป.ปราจีนบุรี เขต  2