ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวันครู2502

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนวันครู2502 เพื่อให้กำลังใจนักเรียน สอบปลายภาคเรียนและตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กออทิสติก โดยมี นายสุทัศน์ พิณรัตน์ ผอ.โรงเรียนวันครู2502 พร้อมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม