ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบไหว้สักการะขอพรเจ้าพ่อพญาแลและเจ้าพ่อหลวงบรรเทา สิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันแรก

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ากราบไหว้สักการะขอพรเจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล บ้านหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ณ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่ชาวจังหวัดชัยภูมิให้ความเคารพบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัว และการปฏิบัติหน้ที่ราชการ