สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 59 ราย รอบที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 59 รายรอบที่ 2  ่โดยได้บรรยายพิเศษให้ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติหน้าราชการ ต้องมี 1.เป้าชัดคือทำหน้าที่ครูในการจัดการเรียนการสอนให้ดีที่สุด 2.จัดลำดับความสำคัญ 3.ฝันให้ไกลไปให้ถึง 4.ต้องมีการตรวจสอบ จากนั้น นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะให้ข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ การครองตน ครองคน ครองงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แนะนำการจัดทำทะเบียนประวัติ กพ.7 โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมจัดทำหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในการนี้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายพิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ