จัดแถลงข่าวกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น”และ”รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา จัดแถลงข่าวกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น”และ”รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมาตรฐานการศึกษา พ.ต.อ.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น”และ”รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” ณ วัดไชยวัฒนาราม โดยมีข้าราชการสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และช่วยกันดูแล ร่วมกันเป็นหูเป็นตา กำชับนักเรียนทุกคนระวังการถูกหลอกไปในทางมิชอบ ให้รื่นเริงบนพื้นฐานของการสืบสานประเพณีไทย ไม่แต่งกายล่อแหลม ผู้ปกครองไม่ปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานตามลำพัง ไม่ควรไปเที่ยวหรือมั่วสุในสถานที่อโคจร ให้ระวังอุบัติเหตุทางน้ำและอัคคีภัย และระมัดระวังกรถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเกิดปัญหากับเด็กนักเรียนทุกปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานขอความร่วมมือทุกท่านได้ให้ความสำคัญร่วมกันสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนี้ด้วย ก็จะทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และมีความสุข ที่มีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด
แทนไท บุญเลิศ
Latest posts by แทนไท บุญเลิศ (see all)