ปัตตานี เขต 3 ร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและต้อนรับ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 คนใหม่ บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2563 และร่วมต้อนรับสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน และนายสมปอง ชินตะวัน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สก.สค.จ.ปัตตานี และคณะ มาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับทั้งสองท่าน พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้น เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดสารวัน อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โดยมีนายสุภชัย ไชยลาภ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดโบกขรณี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจะเตรียมเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับจังหวัดต่อไป และการมอบป้าย “ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา” ในสถานศึกษาในทุกกัดทุกโรง หลังจากนั้น เป็นการแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ มีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย ก่อนระเบียบวาระการประชุม และงานต้อนรับสิบเอก ดร.สมเกียรติ บุญสูงเนิน และนายสมปอง ชินตะวัน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

มนทิชา  แวซอเหาะ            ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี             ภาพ/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th