กลุ่มเบญจภาคี ร.ร.ขนาดเล็ก สพม.19 ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.สพม.19 คนใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม “เบญจภาคี” โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเลย ประกอบด้วยนายสุพรรณ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม นายนิติพัชร์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม นายธีระพงษ์ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม และนางเฉลิมพร ราศรีชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และให้การต้อนรับนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน เนื่องโอกาสเดินทางเข้ามารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คนใหม่

…………………………………………..