ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับ ดร.กานนท์  แสนเภา เนื่องในอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) และนายนรภัทร สิทธิจักร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21