ประชุมทีมบริหาร สพม.36 ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.  นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพบปะหารือข้อราชการเร่งด่วน โดยมี  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว