ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.  นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2563 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาภาษาไทยและโครงการวิทยาการคำนวณ  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว