สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะทำงานจากกองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะทำงานจากกองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และจุดบริการภาคเอกชน พื้นที่จังหวัดหนองคาย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการอื่น รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน พร้อมนี้ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคที่พบ ให้ข้อเสนอแนะ โอกาสพัฒนาการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเป้าหมาย ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1