ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่เกาะยาว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาขับเคลื่อนงานโครงการตามพระราชดำริ สพฐ. และนายชลำ อรรถธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ได้มาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองบอน และโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว โดยมีนายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา ประธานศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะยาว ผู้บริหารในอำเภอเกาะยาว และบุคลากร สพป.พังงา ให้การต้อนรับ