ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติร่วมในการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ของเด็กชายภูรินทร์ ศิริภูมิ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่และได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ นำโดย นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานฯ,นายสมาน ดงหงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2,น.ส.กาญจนา  ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30และนางเยาวลักษณ์  ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการโดยมีนายสิทรา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชย.3,น.ส.ภาณินี ศรีทัศน์ศึกษานิเทศก์,นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คณะครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ