กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการจัดตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน โดยมีนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 และการจัดตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3