ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี ขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ตามที่มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยประสานงานและพิจารณาคัดเลือกทุการศึกษาสำหรับผู้พิการที่มีฐานะยากจน ในการนี้มีนักเรียนในสังกัดได้รับจัดสรรจำนวน 1 ทุนได้แก่เด็กชายวรวุฒิ สำเภา นักเรียนโรงเรียนบ้านนา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2