การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สพม.36

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอยจองทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว