สพป.ชบ.3 : ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ และรอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ และนายลิขิต ศรีวรมย์ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ามารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โดยมีนายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารศึกษา รวมทั้งคณะบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ

ภาพ : นายพิทักษ์ ทัดประไพ ครูโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง https://drive.google.com/…/1dhW8zjQCMN_7jqYZBs-FN6Nb2cxIubn…
ภาพ : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ ปชส.ชบ.3 https://photos.app.goo.gl/nTpocFWAzFYX433i6