ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คนใหม่ มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 เพื่อมอบนโยบาย ผวจ.พิษณุโลก ด้านการศึกษา นโยบายการบริหารจัดการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็ว มีจิตบริการที่ดี ยิ้มไหว้ทักทายผู้มาติดต่อราชการ รักองค์กร มีความสามัคคี ข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน ทันสมัย  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2