สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯ( 11 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ เพื่อร่วมกันการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และในโอกาสเดียวกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี สพป.ลำพูน เขต 2 และทีมบริหารได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางปุณิกา ธรรมนูญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2