++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยโรงเรียน++

<<<< วันพุธ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนางสาวสุภาสิริ มณีธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน ตามแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น พร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  / ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน