สพป.ยโสธร เขต 1 ต้อนรับ ผอ.สพป.คนใหม่

นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้รับคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่ง่ใหม่ที่ สพป.ยโสธร เขต 1  โดยได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และคณะครู จาก สพป.มหาสารคาม เขต 3  เดินทางมาส่ง  โอกาสนี้นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความชื่นชมยินดี และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น